Nawigacja

Realizacje

Firma ZIBET Sp. z o.o. w latach 2002 - 2006 działając wspólnie z brytyjskim koncernem RMC (obecnie CEMEX Polska) wykonała szereg robót inżynieryjnych na terenie całego kraju, należy tu wymienić budowy:

 • mostów i wiaduktów w ciągu DK nr 7 Kraków – Lubień,
 • ścian oporowych w budownictwie hydrotechnicznym w ciągu koryta rzeki Raby,
 • szczelnych elementów żelbetowych w Oczyszczalni Ścieków w Mszanie Dolnej,
 • fundamentów masywnych pod stacje przekaźnikowe w Beskidzie Sądeckim,
 • fundamentów pod elektrownie wiatrowe Roedsand wykonywane w Świnoujściu.Ważniejsze realizacje firmy w poszczególnych latach:

od 2000 do 2002 r.:

 • prace przygotowawcze dla budowy III etapu składowiska odpadów komunalnych Barycz w Krakowie,
 • rekultywacja składowiska odpadów przemysłowych w Skawinie.

od 2003 do 2005 r.:

 • wykonanie robót związanych z rozbudową składowiska odpadów komunalnych Barycz w Krakowie, łącznie z inwestycjami towarzyszącymi,
 • eksploatacja i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Dobczycach.

od 2006 do 2007 r.:

 • rekultywacja składowiska odpadów niebezpiecznych „stare” w Oświęcimiu,
 • rekultywacja składowiska odpadów niebezpiecznych „nowe” w Oświęcimiu,
 • rekultywacja składowiska odpadów niebezpiecznych „stare” w Oświęcimiu,
 • rekultywacja terenu pogórniczego: Psia Górka w Wieliczce,
 • rekultywacja części pola Pagory, odtworzenie stawu pod nazwą „Szlachetny Staw”,
 • modernizacja składowiska odpadów komunalnych w Myślenicach – Borzęcie wraz z wynajmem sprzętu do bieżącej eksploatacji składowiska,
 • usługa transportu i pompowania betonu w czasie realizacji projektu betonowania przez firmę CEMEX Polska płyty fundamentowej pod nowy blok energetyczny BOT Elektrownia Bełchatów,
 • produkcja elementów z gruntu zbrojonego na potrzeby węzła komunikacyjnego w Stróży.

2008 r.:

 • produkcja elementów z gruntu zbrojonego na potrzeby estakady w Myślenicach dla firmy POLDIM SA,
 • budowa wytwórni betonu towarowego w Rydułtowach dla firmy CEMEX Polska,
 • budowa kompleksu sportowego w Sieprawiu w ramach programu ,,Moje boisko – ORLIK 2012”,
 • budowa kompleksu sportowego w Myślenicach w ramach programu ,,Moje boisko – ORLIK 2012”,
 • budowa kompleksu sportowego w Myślenicach w ramach programu ,,Moje boisko – ORLIK 2012”.

2009 r.:

 • rozbudowa i przebudowa dwóch budynków produkcyjno-magazynowych w Myślenicach,
 • budowa boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni w Myślenicach,
 • budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Myślenicach,
 • budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Myślenicach,
 • realizacja robót związanych z wykonaniem instalacji tankowania i roztankowywania cystern – hala produkcyjno–magazynowa,
 • budowa obwałowań na składowisku odpadów komunalnych Barycz w Krakowie.

2010 r.:

 • zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Myślenicach,
 • wykonanie prac związanych z umocnieniem skarpy zrekultywowanej części składowiska odpadów komunalnych Barycz
  w Krakowie wraz z wykonaniem drenażu podskarpowego,
 • wykonanie kolektora odprowadzającego odcieki ze składowiska odpadów komunalnych Barycz w Krakowie
  wraz z ukształtowaniem terenu,
 • odbudowa po powodzi mostu żelbetowego nad potokiem rzecznym na drodze lokalnej kategorii D w Porębie.

2011 r.:

 • budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach wraz z dostawą sprzętu,
 • stabilizacja osuwiska w Bieńkowicach na drodze gminnej nr K540071 w km 0+600 – 0+670 – opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych,
 • wykonanie obwałowania ziemnego podtrzymującego złoże odpadów deponowanych na składowisku odpadów komunalnych Barycz w Krakowie,
 • przeniesienie i rozbudowa kontenerowej kompostowni odpadów Barycz w Krakowie.

2012 r.:

 • produkcja specjalnych belek stropowych oraz bloczków betonowych na potrzeby zadania pn.: „Budowa – Dostawa instalacji cyklotronowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, technologiczną i budowlaną w Krakowie przy ul. Radzikowskiego Nr 152,
 • rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Lipnicy Murowanej,
 • wykonanie obwałowania ziemnego podtrzymującego złoże odpadów deponowanych na składowisku odpadów komunalnych Barycz w Krakowie,
 • remont drogi leśnej stokowej nr 220/97 w Leśnictwie Ukleina” – część II,
 • wykonanie instalacji odgazowania na eksploatowanej części składowiska odpadów komunalnych.

2013 r.:

 • wykonanie posadzki przemysłowej dla Kolejowych Zakładów Nawierzchniowych „Bieżanów” w Krakowie,
 • stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr K540078 w Brzączowicach „Górki” w km 0+330 – 0+360”,
 • wykonanie instalacji odgazowania na eksploatowanej części składowiska odpadów komunalnych Barycz w Krakowie,
 • wykonanie stabilizacji skarpy w technologii BLOK-SYSTEM w ramach inwestycji pn. Zaprojektowanie i wybudowanie hali sortowni w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Wdrożenie systemu segregacji z zastosowaniem separatorów – rozbudowa sortowni odpadów Barycz”,

2014 r.:

 • dostawa i montaż betonowych podpór pod magnesy zakrzywiające, w ramach realizacji projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, dla Centrum Promieniowana Synchrotronowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 7,
 • wykonanie obwałowania ziemnego podtrzymującego złoże odpadów deponowanych na składowisku odpadów komunalnych Barycz w Krakowie,
 • budowa budynku handlowo-usługowego PSB Mrówka w Myślenicach,
 • pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego nad realizacją zadania pn. "Budowa pawilonu handlowo-gastronomicznego w Krakowie",
 • dostawa elementów prefabrykowanych typu PUZLE na potrzeby „Budowy kanału Ulgi od ul. Jasnej do rzeki Wisły”,

2016 - 2019 r.:

 • wykonanie instalacji odgazowania na eksploatowanej części składowiska odpadów komunalnych Barycz w Krakowie,
 • rozbudowa budynku handlowo-usługowego PSB Mrówka w Myślenicach,
 • rozbudowa budynku handlowo-usługowego PSB Mrówka w Myślenicach o wiatę,
 • wykonanie prac związanych w budową wytwórni betonu towarowego w Myślenicach, Lubniu, Naprawie oraz Skomielnej Białej na potrzeby realizacji inwestycji: „Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Lubień – Rabka na odcinku Lubień - Rabka-Zdrój km 713+580,21 - km 729+410,00 oraz budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 47 klasy GP na odcinku Rabka-Zdrój - Chabówka km 0+000,00 - km 0+877,22”
 • przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej SN-15 kV w miejscowości Naprawa,

Zobacz też