Nawigacja

Realizacje

Firma ZIBET Sp. z o.o. w latach 2002 - 2006 działając wspólnie z brytyjskim koncernem RMC (obecnie CEMEX Polska) wykonała szereg robót inżynieryjnych na terenie całego kraju, należy tu wymienić budowy:

 • mostów i wiaduktów w ciągu DK nr 7 Kraków – Lubień,
 • ścian oporowych w budownictwie hydrotechnicznym w ciągu koryta rzeki Raby,
 • szczelnych elementów żelbetowych w Oczyszczalni Ścieków w Mszanie Dolnej,
 • fundamentów masywnych pod stacje przekaźnikowe w Beskidzie Sądeckim,
 • fundamentów pod elektrownie wiatrowe Roedsand wykonywane w Świnoujściu.Ważniejsze realizacje firmy w poszczególnych latach:

od 2000 do 2002 r.:

 • prace przygotowawcze dla budowy III etapu składowiska odpadów komunalnych Barycz w Krakowie,
 • rekultywacja składowiska odpadów przemysłowych w Skawinie.

od 2003 do 2005 r.:

 • wykonanie robót związanych z rozbudową składowiska odpadów komunalnych Barycz w Krakowie, łącznie z inwestycjami towarzyszącymi,
 • eksploatacja i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Dobczycach.

od 2006 do 2007 r.:

 • rekultywacja składowiska odpadów niebezpiecznych „stare” w Oświęcimiu,
 • rekultywacja składowiska odpadów niebezpiecznych „nowe” w Oświęcimiu,
 • rekultywacja składowiska odpadów niebezpiecznych „stare” w Oświęcimiu,
 • rekultywacja terenu pogórniczego: Psia Górka w Wieliczce,
 • rekultywacja części pola Pagory, odtworzenie stawu pod nazwą „Szlachetny Staw”,
 • modernizacja składowiska odpadów komunalnych w Myślenicach – Borzęcie wraz z wynajmem sprzętu do bieżącej eksploatacji składowiska,
 • usługa transportu i pompowania betonu w czasie realizacji projektu betonowania przez firmę CEMEX Polska płyty fundamentowej pod nowy blok energetyczny BOT Elektrownia Bełchatów,
 • produkcja elementów z gruntu zbrojonego na potrzeby węzła komunikacyjnego w Stróży.

2008 r.:

 • produkcja elementów z gruntu zbrojonego na potrzeby estakady w Myślenicach dla firmy POLDIM SA,
 • budowa wytwórni betonu towarowego w Rydułtowach dla firmy CEMEX Polska,
 • budowa kompleksu sportowego w Sieprawiu w ramach programu ,,Moje boisko – ORLIK 2012”,
 • budowa kompleksu sportowego w Myślenicach w ramach programu ,,Moje boisko – ORLIK 2012”,
 • budowa kompleksu sportowego w Myślenicach w ramach programu ,,Moje boisko – ORLIK 2012”.

2009 r.:

 • rozbudowa i przebudowa dwóch budynków produkcyjno-magazynowych w Myślenicach,
 • budowa boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni w Myślenicach,
 • budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Myślenicach,
 • budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Myślenicach,
 • realizacja robót związanych z wykonaniem instalacji tankowania i roztankowywania cystern – hala produkcyjno–magazynowa,
 • budowa obwałowań na składowisku odpadów komunalnych Barycz w Krakowie.

2010 r.:

 • zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Myślenicach,
 • wykonanie prac związanych z umocnieniem skarpy zrekultywowanej części składowiska odpadów komunalnych Barycz
  w Krakowie wraz z wykonaniem drenażu podskarpowego,
 • wykonanie kolektora odprowadzającego odcieki ze składowiska odpadów komunalnych Barycz w Krakowie
  wraz z ukształtowaniem terenu,
 • odbudowa po powodzi mostu żelbetowego nad potokiem rzecznym na drodze lokalnej kategorii D w Porębie.

2011 r.:

 • budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach wraz z dostawą sprzętu,
 • stabilizacja osuwiska w Bieńkowicach na drodze gminnej nr K540071 w km 0+600 – 0+670 – opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych,
 • wykonanie obwałowania ziemnego podtrzymującego złoże odpadów deponowanych na składowisku odpadów komunalnych Barycz w Krakowie,
 • przeniesienie i rozbudowa kontenerowej kompostowni odpadów Barycz w Krakowie.

2012 r.:

 • produkcja specjalnych belek stropowych oraz bloczków betonowych na potrzeby zadania pn.: „Budowa – Dostawa instalacji cyklotronowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, technologiczną i budowlaną w Krakowie przy ul. Radzikowskiego Nr 152,
 • rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Lipnicy Murowanej,
 • wykonanie obwałowania ziemnego podtrzymującego złoże odpadów deponowanych na składowisku odpadów komunalnych Barycz w Krakowie,
 • remont drogi leśnej stokowej nr 220/97 w Leśnictwie Ukleina” – część II,
 • wykonanie instalacji odgazowania na eksploatowanej części składowiska odpadów komunalnych.

Zobacz też