Nawigacja

Oferta handlowa

  • produkcja betonowych elementów (ażury, kręgi, korytka, przepusty, płyty drogowe, rury, el. zasieków),
  • produkcja betonowych elementów prefabrykowanych wielkogabarytowych oraz drobnowymiarowych na specjalne zamówienie Klienta,
  • wynajem sprzętu (dźwig, koparka, ładowarka, spycharka, samochód ciężarowy)
  • roboty ziemne: odhumusowywanie, makro i makroniwelacja terenu, wymiana gruntu, wykopy fundamentowe,
  • transport i pompowanie betonu towarowego,
  • budowa obiektów sportowych,
  • prace z zakresu ochrony środowiska tj. budowa, eksploatacja i rekultywacja składowisk,
  • prace zbrojarsko - żelbetowe,
  • usługi warsztatowo mechaniczno-ślusarskie.

Zobacz też