Nawigacja

BLOK-SYSTEM (R)
Nazwa projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii wznoszenia modułowych murów oporowych z betonu SCC.
Program: Innowacyjna Gospodarka
Priorytet: IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie: 4.3. Kredyt technologiczny


BLOK-SYSTEM® to wymyślona i opatentowana przez ZIBET Sp. z o.o. technologia. Pomysł na tego typu innowację powstał, kiedy po ubiegłorocznych powodziach wygraliśmy kilka przetargów na odbudowę i umocnienie zniszczonych skarp, przepustów, mostów, wraz z regulacją koryt rzecznych. Początkowo prowadziliśmy prace przy pomocy znanych technologii, które były bardzo pracochłonne, a sytuacja wymagała szybkiego i skutecznego działania. Wtedy właśnie powstała idea „BLOK-SYSTEMu”, który pozwala na produkcję prefabrykatów na miejscu w zakładzie prefabrykacji, w tym samym czasie kiedy trwają prace przygotowawcze na zniszczonym terenie. Następnie gotowe elementy transportujemy na miejsce i błyskawicznie układamy ścianę, która skutecznie zabezpiecza uszkodzony lub zagrożony teren.

Zapraszamy do współpracy wszelkie firmy zainteresowane oraz biura projektowe.


Katalog elementów BLOK-SYSTEM® (PDF)Poniżej zdjęcia naszych pierwszych realizacji, między innymi zabezpieczenia osuwiska Cmentarza Komunalnego przy ulicy Kazimierza Wielkiego w Dobczycach. Obecnie jesteśmy w fazie realizacji kolejnych kontraktów - wkrótce zamieścimy nowe informacje.


Mur oporowy kotwiony z elementów BLOK-SYSTEM w ramach inwestycji
pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach wraz z dostawą sprzętu”

Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska Cmentarza Komunalnego przy ulicy Kazimierza Wielkiego w Dobczycach

Stabilizacja osuwiska w Bieńkowicach na drodze gminnej nr K540071 w km 0+600 – 0+670
– opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych

Stabilizacja skarpy przy cmentarzu w Głogoczowie


Zobacz też